donderdag, 3. juli 2008 - 10:18

Drie miljoen voor vernieuwing in de visserij

Den Haag

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt acht projecten die bijdragen aan vernieuwing, verduurzaming en energiebesparing in de visserij. De projecten krijgen in totaal 3 miljoen euro van Verburg.

Minister Verburg heeft in maart de subsidieregeling ‘Innovatie in de visketen’ opengesteld. Iedereen die actief is in de visserij of viskweek kon een subsidieverzoek voor een innovatieproject indienen. De innovatieprojecten moeten gericht zijn op de ontwikkeling of het testen van nieuwe, innoverende technieken die de visserij duurzamer en economisch rendabeler maken. Er bleek veel belangstelling te zijn voor de subsidieregeling. Dienst Regelingen van het ministerie van LNV ontving ruim 50 aanvragen. Daarvan voldeden 32 aan de criteria van de innovatieregeling.

Het door de minister ingestelde Visserij Innovatie Platform (VIP) heeft alle voorstellen getoetst op hun innovatieve karakter en de beste projecten geselecteerd. Uiteindelijk heeft Verburg op advies van het Visserij Innovatie Platform besloten acht projecten een subsidie toe te kennen. De maximale subsidie per project is € 500.000. Een gedeelte hiervan wordt door de Europese Unie vanuit het Europees Visserij Fonds gesubsidieerd.

Deze zomer volgt een tweede openstelling van de subsidieregeling met 2 miljoen euro. In juli wordt voor hetzelfde bedrag nog een subsidieregeling opengesteld die vooral samenwerking tussen de verschillende partijen in de visketen moet stimuleren.
Provincie:
Tag(s):