vrijdag, 4. juli 2008 - 17:34

Driekwart miljoen provinciale subsidie voor verkeer en vervoer

Zuidwolde

De gemeente De Wolden heeft een forse subsidie van de Provincie Drenthe weten te realiseren. Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, hebben besloten in 2009 een bijdrage van € 770.910,- aan de gemeente De Wolden toe te kennen voor diverse verkeers- en vervoersmaatregelen.

Het grootste deel van de subsidie, een half miljoen, is verleend voor de uitvoering van de eerste fase van de aanleg van een fietspad langs de Oshaarseweg en de Eggeweg.

In het concept van het gemeentelijke fietsplan, dat in september besluitvormend op de raadsagenda staat, heeft de aanleg van een fietspad langs de Oshaarseweg en de Eggeweg een hoge prioriteit. De realisatie van het nieuwe fietspad betekent dat de gemeente tegemoet kan komen aan de wensen van de Belangenvereniging Koekange en het burgerinitiatief dat bewoners van de Oshaarseweg eind 2007 indienden.


Ook de verkeersveiligheid op de Ommerweg wordt verbeterd met de subsidie. Er is ruim € 160.000,- verleend voor de aanpak van de Ommerweg, vanaf de provinciegrens met Overijssel tot de Linderweg. Met dit bedrag gaat de gemeente groot onderhoud uitvoeren en plaatst ze remmende voorzieningen om de weg minder aantrekkelijk te maken voor sluipverkeer tussen Balkbrug en Zuidwolde.

Een aantal kleinere subsidiebedragen is verleend voor de verbetering van de Meppelerweg in Zuidwolde, de Mr. Harm Smeengestraat in Ruinen en de Dorpsstraat in Koekange.

De Provincie Drenthe heeft de aanleg van een aantal andere fietspaden in De Wolden voorlopig op de reservelijst voor 2009 geplaatst. Als andere gemeenten de toegekende subsidie in 2009 niet benutten, dan kan De Wolden nog meer subsidie ontvangen. Als reserveprojecten zijn aangegeven: fietspad Ommerweg Zuidwolde en fietspad Meppelerweg Zuidwolde.

Gedeputeerde Staten besteedt jaarlijks financiële middelen van het Rijk op het gebied van verkeer en vervoer. Dit wordt de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer genoemd. Het besteden van de middelen doet zij in de vorm van het geven van subsidies aan gemeenten. De gemeente De Wolden is verheugd dat de Provincie Drenthe dit jaar de aanvragen van de gemeente heeft ingewilligd.
Provincie:
Tag(s):