woensdag, 7. mei 2008 - 17:15

Drijfschermen tegen mogelijke blauwalgoverlast alvast aangebracht

Almere

De gemeente heeft maandag 5 mei en dinsdag 6 mei oliedrijfschermen bij de monding van de havenkom en bij het strand Haven laten plaatsen. Dit is alvast een preventieve maatregel tegen mogelijke overlast van blauwalg. De schermen zijn het eerste onderdeel van het maatregelenpakket dat wordt ingezet om de eventuele overlast van blauwalg te voorkomen.

De komende tijd zullen hierop nog aanvullende maatregelen volgen, deels om het binnendrijven van drijflagen tegen te gaan, deels om drijflagen zo nodig te kunnen verwijderen.
Provincie:
Tag(s):