maandag, 3. november 2008 - 13:48

'Drinken is geen sport!'

Hilversum

Onder het motto "Drinken is geen sport!" wordt maandagmiddag 3 november op initiatief van de sportkantines in sporthal De Kerkelanden in Hilversum het startschot gelost voor een nieuwe impuls om de leeftijdsgrenzen bij het verstrekken van alcohol in sportkantines goed na te leven. Kinderen moeten geen alcohol drinken voor hun 16e levensjaar. Dat is de kernboodschap uit alcoholcampagnes van o.a. het Trimbos-instituut.

Sportverenigingen in Nederland kunnen vanaf vandaag beschikken over extra materialen die hen helpen om verantwoord om te gaan met het schenken van alcohol. De boodschap is helder: aan jeugd jonger dan 16 jaar worden geen zwakalcoholhoudende dranken geschonken en aan jeugd jonger dan 18 jaar geen sterke drank. Barvrijwilligers kunnen bij twijfel aan iedereen die jonger lijkt dan 20 jaar standaard om een identiteitsbewijs vragen.

Ook in kantines van sportverenigingen in Nederland kunnen kinderen in aanraking komen met alcohol. Volgens de Drank- en Horecawet mag ook hier niet geschonken worden aan jeugd onder de 16 jaar. Barvrijwilligers moeten in dit kader worden geïnstrueerd en kunnen hiervoor de modelinstructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) volgen.

Toolkit voor sportkantines
Om de barvrijwilligers in sportkantines en hun bestuur nog meer te helpen bij de naleving van de leeftijdsgrenzen hebben het Trimbos-instituut, NOC*NSF en de sportbonden een speciale toolkit voor sportkantines ontwikkeld. Dit pakket bevat concrete hulpmiddelen voor barvrijwilligers en bestuurders van verenigingen om de naleving van de leeftijdsgrenzen te verbeteren.

In de toolkit zit een geplastificeerde infocard voor achter de bar. Hierop staan de belangrijkste schenkregels en tips over hoe Nee te verkopen aan te jonge klanten.
De toolkit bevat verder communicatiematerialen om in de sportkantine, maar ook bijvoorbeeld in het clubblad, kenbaar te maken dat de vereniging niet schenkt aan jeugdigen. Voor barvrijwilligers wordt het zo makkelijker de regels van de Drank- en Horecawet na te leven.

Breed initiatief
De toolkit wordt vanaf vandaag breed uitgezet bij sportverenigingen in het gehele land. Dit sluit aan bij de vele lokale en regionale initiatieven vanuit een groot aantal gemeenten om het alcohol drinken op te jonge leeftijd tegen te gaan. Dit is ook de reden waarom de eerste pakketten in Hilversum worden uitgereikt.

Daar wordt vandaag een convenant gesloten tussen een aantal sportverenigingen uit de Gooi- en Vechtstreek en enkele regionale gemeenten. Met een pakket aan maatregelen zal het alcoholgebruik onder de jeugd tegen worden gegaan. Het convenant is een initiatief van het Alcoholproject Samen aan de Slag van de gemeenten in de regio.

Aansluiting landelijke campagnes
Het initiatief van de sportkantines sluit ook aan bij de alcoholcampagnes die het Trimbos-instituut voert in opdracht van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Jeugd en Gezin, zoals bijvoorbeeld de campagne "Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind". Die campagne is gericht op de ouders van jonge kinderen, met het doel te voorkomen dat deze kinderen te vroeg beginnen met drinken.
Provincie:
Tag(s):