vrijdag, 23. mei 2008 - 16:28

Droogdokcapaciteit gereed voor aanzwellende vraag

Rotterdam

Het aantal droogdokken voor schepen in de Rotterdamse haven blijft ook dit jaar op peil. Dit blijkt uit de nieuwste editie van de “Rotterdam Port Statistics�. Er zijn zes gegraven dokken, waarvan één overdekt, en zeven drijvende dokken. Alle dokken binnen het havengebied behoren tot werven van de Damen Groep en Keppel Verolme.

Dit is het resultaat van een jarenlange consolidatie waarin het aantal afzonderlijke bedrijven en locaties is verminderd. De werven en het Havenbedrijf hebben zich echter beijverd om de dokcapaciteit te handhaven. Een voorbeeld is de recente eigendomsoverdracht van één van de grootste dokken in Europa aan Keppel Verolme.

Door de groei van de mondiale vloot neemt de vraag naar droogdokcapaciteit voor reparaties, conversies en inspecties sterk toe. Volgens het toonaangevende Noorse classificatiebureau “Det Norske Veritas� (DNV) neemt de vraag in 2011 ten opzichte van 2004 toe met 50%. DNV ziet de grootste schepen vooral in Azië behandeld worden en het kleinere tonnage in Europa. Een aantal betrokkenen constateert nu reeds een capaciteitstekort, maar anderen zien dit nog niet optreden in Europa. Wel lijkt er overeenstemming te zijn over de toenemende kosten van dokbeurten.

Los van reparaties door incidenten, moeten schepen regelmatig het dok in voor inspecties om de veiligheidscertificaten te verlengen. De tussenpozen zijn weliswaar verlengd door verbetering van de schepen, maar dit biedt onvoldoende soelaas in het licht van de groeiende vloot. Hiernaast wordt de capaciteit voor de handelsschepen beperkt door de aanzienlijke vraag vanuit de olie-industrie naar conversiecapaciteit voor offshore-installaties.
Rederijen moeten daarom zeer tijdig en strak plannen, ook omdat steeds meer schepen in krappe lijndienstschema’s varen. Voor alle schepen gelden bovendien hoge dagkosten, oplopend tot $ 60.000. Men kan het zich dus niet permitteren een paar dagen te wachten tot een dok vrij is. Werven op de hoofdvaarroutes, zoals in Rotterdam, hebben daarom een potentieel goede positie.

Bestaande capaciteit, op goede locaties, wordt aantrekkelijker maar ook nieuwe dokken / werfcapaciteit krijgen perspectief. Er zijn daarvoor plannen in China (ook voor VLCC-schepen), Quatar (voor LNG-schepen), India en Oman (Sohar, waar het Havenbedrijf Rotterdam bij betrokken is). Naast de capaciteit is de beschikbaarheid van technisch gekwalificeerd personeel een, wederom mondiaal, probleem. In Europa uit zich dat onder andere in een sterke arbeidsmigratie vanuit het oosten naar het westen en, mede daardoor, snel stijgende arbeidskosten voor de Oost-Europese werven.

Bron ; Port of Rotterdam
Provincie:
Tag(s):