maandag, 7. juli 2008 - 14:15

Drugsoverlast in Weert gedaald; vernielingen toegenomen

Weert

De doelstellingen, die de gemeente Weert op het gebied van veiligheid voor het jaar 2008 heeft vastgesteld, liggen in 2007 grotendeels op koers. Zo zijn overlastincidenten (-5%), geweldsincidenten (-2%) en diefstallen (-17%) in 2007 gedaald ten opzichte van 2006. Ook de doelstelling het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, is gehaald. Hoewel deze doelstellingen op koers liggen, is het percentage inwoners van de gemeente Weert dat zich regelmatig tot vaak onveilig voelt met 1% toegenomen. Dit staat in de ‘Veiligheidsanalyse & evaluatie 2007’, uitgebracht door de gemeente Weert.

De totale overlast is in de periode 2003-2007 met 10% afgenomen. Die daling wordt vooral veroorzaakt door een daling van de overlast door jeugd en de drugsoverlast door verslaafden. Ondanks deze afname, is er wel sprake van een stijging van overlast door vernielingen (o.a. aan auto’s) en van handel en teelt in softdrugs. De dalende lijn van overlastincidenten is het meest waarneembaar in de wijken Molenakker/Kampershoek, Keent, Boshoven, Groenewoud en Centrum. De integrale aanpak van jeugdoverlast door gemeente, politie, PUNT Welzijn en GGZ-verslavingspreventie blijkt te werken. Het aantal jongeren dat als verdachte met de politie in aanraking komt, daalt de laatste jaren.

Ook heeft het sluiten van diverse panden van waaruit drugsoverlast plaatsvond positief gewerkt. Zo zijn er panden gesloten aan de Wilhelminastraat en de Parallelweg en in 2006 op de Biest, de Stationsstraat en de Maaseikerweg. Ook met de integrale aanpak van verslaafden bij het station zijn positieve resultaten bereikt. Deze effectieve aanpak van verslaafden wordt in 2008 voortgezet en uitgebreid in de omgeving van het Collegeplein en de Muntpassage.

Preventieve maatregelen van inwoners en ondernemers, de publiek-private samenwerking binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen en de persoonsgerichte aanpak van veelplegers binnen het Veiligheidshuis hebben tot gevolg, dat de diefstallen nog steeds flink dalen in Weert.

Aandachtspunt is het aantal woninginbraken binnen de gemeente, waarvoor in 2008 in samenwerking met andere gemeenten in Midden-Limburg een plan van aanpak wordt opgesteld. In 2007 heeft de politie extra forensische onderzoeken (DNA-sporen en vingerafdrukken) laten uitvoeren bij woninginbraken en bedrijfsinbraken in Midden-Limburg, wat heeft geresulteerd in een 19-tal identificaties van de daders.
Provincie:
Tag(s):