dinsdag, 30. december 2008 - 16:56

Dubbel aantal agenten op straat tijdens oud en nieuw

Regio

Wat de politie Drenthe betreft wordt de komende jaarwisseling een feestelijk gebeuren. Met een goed op elkaar afgestemde gezamenlijke aanpak met gemeenten, brandweer en andere diensten, een goede gezamenlijke voorbereiding en een consequente handhaving verwacht de politie hier een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren.

Voor de politie is het in ieder geval een drukke nacht. Qua werkwijze zal de politiezorg niet veel verschillen van een weekend. Gelet op de bijzondere aspecten van de oudejaarsnacht zijn er natuurlijk extra mensen in dienst. In totaal zijn dat in Drenthe 115, ongeveer het dubbele van een zaterdagnacht. Het politieoptreden zal vooral gericht zijn op een feestelijk en veilig verloop van de nacht en festiviteiten en het voorkomen en zo snel mogelijk beteugelen van ongeregeldheden.

Wie zich niet aan de regels houdt krijgt met de politie te maken. Tegen overtreders wordt opgetreden. Daders van vernielingen en geweld worden aangehouden. Als het feit zich daarvoor leent wordt direct een transactie opgelegd.

Geen enkele vorm van agressie en geweld tegen hulpverleners en mensen met een publieke taak wordt getolereerd. Met het Openbaar Ministerie in Assen zijn duidelijke afspraken gemaakt. Plegers van ernstige strafbare feiten worden middels snelrecht vastgezet en zo snel mogelijk bestraft. Hiervoor is extra celcapaciteit beschikbaar. Bij geweld tegen hulpverleners verdubbelt het Openbaar Ministerie de strafeis. Naast de strafrechtelijke afhandeling gaan de gemeenten schade aan gemeente-eigendommen altijd en zo snel mogelijk verhalen op daders.
Provincie:
Tag(s):