woensdag, 3. september 2008 - 11:51

Dubbele impuls voor Kazernegebied Venlo

Venlo

Het Kazernegebied ten noorden van de voormalige Frederik Hendrikkazerne krijgt een bestemming in vrijetijds-sfeer (leisure/ pleasure). Ook een nieuw complex (met ondermeer het stadion van VVV-Venlo) zou hier een plaats kunnen krijgen. Het Kazerneterrein zelf wordt ingezet als tijdelijk evenemententerrein.

Verder stelt het college voor om de gemeentelijke organisatie tijdelijk te huisvesten in de gebouwen op het Kazerneterrein. Zodoende komen de bestaande kantoren aan de Peperstraat en de Kwietheuvel eerder vrij en kan de ontwikkeling van Q4 versneld doorgaan.
Het college van B&W legt dit in oktober a.s. voor aan de gemeenteraad.

Kazerneterrein
Rond het kazerneterrein spelen verschillende ontwikkelingen. Het gaat om een strategische locatie: hij ligt centraal en biedt veel ruimte. Een particuliere initiatiefgroep heeft een plan gelanceerd voor een multifunctioneel centrum. Het terrein is ook mogelijk in beeld voor een nieuw casino.

Het college acht het kazernegebied bij uitstek geschikt voor een zogeheten leisure/ pleasure bestemming. Het stadscentrum ligt vlakbij, het is goed ontsloten, er is belangstelling in de markt en de gemeente bezit vrijwel alle grond. Ook VVV-Venlo zal hier zijn nieuwe thuisbasis kunnen vinden.

Ontwikkelcompetitie
Een veelomvattende ontwikkeling vereist een goed doortimmerde visie. De gemeente gaat een ontwikkel- en ontwerpopdracht uitschrijven die uiteindelijk drie ontwerpen moet opleveren, waaruit bevolking en bestuur het beste kunnen kiezen. Dit traject zal eind 2008 starten; voorjaar 2009 moeten de ontwerpen dan gepresenteerd kunnen worden.

Evenemententerrein
Venlo organiseert steeds meer evenementen: van straattheaterdagen tot Zomerparkfeesten, van Sportdemo-dagen tot een Mega Kermis. Alles bij elkaar wordt dat wat veel voor de binnenstad. Daar komt bij dat sinds het wegvallen van het Van Gasselterrein er geen echt evenemententerrein meer beschikbaar is. Daarom wil het college hiervoor tijdelijk het binnenterrein inzetten. Het is bij uitstek geschikt voor grotere evenementen als de najaarskermis en het circus.

Voor de inrichting als evenemententerrein is een monumentenvergunning nodig. Deze is inmiddels aangevraagd.

Herhuisvesting ambtelijk apparaat
De ambtelijke organisatie van Venlo is letterlijk en figuurlijk in beweging. Zo zoekt de afdeling Veiligheid en Handhaving vervangende kantoorruimte omdat het huidige pand (Julianastraat3) per 1 oktober onderdak gaat bieden aan de Fotovakschool. Verder is de ontwikkeling van Q4 nu zo ver dat het handig zou zijn als de noordvleugel van de Kwietheuvel en de Jacobskapel kunnen worden vrijgemaakt. Daarnaast gaat de afdeling Sociale Zaken verhuizen van het gemeentehuis Tegelen naar het UWV-gebouw (circa voorjaar 2009). Tot slot verhuist de gemeentelijke afdeling Belastingen in de loop van 2009 waarschijnlijk naar het pand van het Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond. Een ambtelijke projectgroep heeft een vijftal scenario's onderzocht. De conclusie is dat herhuisvesting van alle afdelingen op het Kazerneterrein de voorkeur verdient. De oplossing is eenvoudig, uitvoerbaar en past binnen de bestaande budgetten. Blijven zitten op de bestaande plek is zelfs duurder; want de gebouwen kampen met achterstallig onderhoud.

De verplaatsing van de afdelingen richting Kazerneterrein is niet alleen voordelig voor de gemeente zelf. Er ontstaan ook nieuwe kansen om de vrijkomende gebouwen bij de Maas vroegtijdig te herontwikkelen. Dit is gunstig voor met name het Q4-gebied.

De afdeling Veiligheid en Handhaving zal zo snel mogelijk na 1 oktober richting Kazerneterrein verhuizen. De ‘grote verhuizing' zal in de tweede helft van 2009 plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):