maandag, 8. september 2008 - 20:55

Duivense activiteit Open Monumentendag

Duiven

Duiven doet dit jaar weer mee met Open Monumentendag! Het thema van Open Monumentendag is sporen, een breed thema waarvan in Duiven mooie aanknopingspunten te vinden zijn. Sporen zijn buiten in het landschap te vinden, maar ook in steden en dorpen, in stratenplannen en in monumenten zelf.

Alle bebouwing is een spoor ergens van, van een menselijk ingrijpen, van een herinnering aan wat ooit was. Met het thema sporen zullen archeologie en bouwhistorie een prominente rol spelen op de Open Monumentendag.

Eeuwenlang werd de Liemers getroffen door dijkdoorbraken en daarmee overstroming. Dit liet vele sporen in het landschap na. De waaien, zoals men de littekens van de doorbraken in de Liemers noemt, zijn daarvan de meest duidelijke herinneringen. Maar er zijn ook minder duidelijke sporen die pas opvallen als men erop gewezen wordt. De gemeente Duiven heeft hiervoor nu informatieborden laten maken. Deze kleurrijke borden laten aan de hand van gereproduceerde oude kaarten de ontstaans-geschiedenis van de beide waaien in Loo zien.

Op zondag 14 september om 14.00 uur onthult burgemeester Zomerdijk in Loo de informatieborden. Bij het eerste bord -bij de Waai van Bosman, hoek Lijkweg/Husselarijstraat- gaat burgemeester Zomerdijk in een korte toespraak in op de toeristische betekenis van de borden. Initiatiefnemer Erik Laurentzen geeft hier een toelichting bij de sporen die nog in het landschap te zien zijn. Daarna wandelt het gezelschap over de dijk naar de Waai van Boerboom (ook wel Viswaai genoemd) waar het tweede bord geplaatst is. Hier zal Wim van Heugten, voorzitter Historische Kring Duiven-Groessen-Loo, stilstaan bij het typische rivierenlandschap in de Liemers. Ook hier geeft de heer Laurentzen een cultuurhistorische toelichting.

De aanwezigen worden daarna uitgenodigd de heer Laurentzen te volgen op een struintocht door de uiterwaarden van Loo. Daarbij wordt een toelichting gegeven over Havezathe Loowaard. Daarna gaat de wandeling naar een plaats waar vroeger een Romeins castellum (fort) lag. Via de mammoet gaat de wandeling weer terug. Tijdens de wandeling worden nog diverse archeologische vondsten getoond.
Provincie:
Tag(s):