dinsdag, 26. februari 2008 - 9:32

Duizenden gezichts-emoties in een databank

Nijmegen

Gezichtsuitdrukkingen spelen, meer nog dan de taal, een rol in onze sociale communicatie. Daarom hebben onderzoekers van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit een nieuwe database aangelegd van gezichtsemoties.

In de Nijmeegse database zijn acht belangrijke emoties opgenomen: blijdschap, boosheid, verdriet, minachting, walging, neutraal, angst en verbazing.

’Het aanleggen van de database past bij het onderzoeksprofiel van het BSI. We doen hier geavanceerd onderzoek naar effecten van stemming op denken en handelen en virtual reality-onderzoek naar stereotypering, fobieën en imitatie. Goed gecontroleerd en eenduidig beeldmateriaal van gezichtsemoties is daarvoor een belangrijk middel,’ zegt RIVERlab-directeur Daniël Wigboldus.

Behalve voor 'zware' onderwerpen als angst, vooroordelen of stoornissen in het herkennen van emoties, is de database ook voor onderzoek naar reclameuitingen een prachtig hulpmiddel. Wat in de reclame bepaalt dat mensen overgaan tot koop? In een onderzoekssetting kun je telkens een conditie veranderen, terwijl je de rest gelijk houdt. En zo kun je precies vaststellen of het meisje dat die okselfrisse deo aanprijst je moet aankijken of niet, en als ze je aankijkt, welke gezichtsuitdrukking dan het meest verleidt tot kopen.

Initiatiefnemers zijn junioronderzoeker Oliver Langner, die onderzoek doet naar sociale angsten, junioronderzoeker Ron Dotsch, die stereotypering onderzoekt en kijkt bijvoorbeeld naar reacties van mensen op etniciteit, medewerker Gijs Bijlstra, hoogleraar Sociale psychologie Daniël Wigboldus en BSI-directeur Ad van Knippenberg.
Categorie:
Tag(s):