maandag, 21. april 2008 - 21:18

Duurzame samenwerking in de Kustzone

Almere

Voor de ontwikkeling van de Kustzone in Almere Poort zoekt de gemeente Almere naar samenwerking met een marktpartij die zich duurzaam aan de stad wil verbinden, en die andere (markt)partijen bij elkaar weet te brengen. Dit heeft wethouder Adri Duivesteijn vandaag bekend gemaakt. Door te kiezen voor een dergelijke marktpartij wordt de potentie van de Kustzone maximaal benut, en wordt de gewenste kwaliteit ook op langere termijn gegarandeerd.

Met oog op een duurzame ontwikkeling van de Kustzone, kiest de gemeente voor een marktpartij die bereid is zich langdurig aan dit gebied te verbinden. Het gaat de gemeente nadrukkelijk niet alleen om de ontwikkeling van de Kustzone, maar met name om het beheer en behoud van het gebied.

Almere zoekt een stakeholder met een belangrijke vastgoedpositie, die een natuurlijke bondgenoot van de stad kan zijn. De marktpartij die de gemeente zal selecteren moet in staat zijn de juiste koers te blijven bepalen, in een wereld die gedurende het traject aan verandering onderhevig zal zijn. “We zoeken een partij die zich blijvend verantwoordelijk voelt voor het welzijn en de welvaart van Almere�, aldus wethouder Duivesteijn.

Met deze uitgiftestrategie kiest de gemeente opnieuw voor het aantrekken van partijen die een blijvende positie in de stad kunnen innemen. Eerder deze maand maakte wethouder Adri Duivesteijn bekend ook in Almere Hout Noord te kiezen voor partijen die zich langdurig willen committeren. In Hout Noord, dat de ambitie heeft een sociaal duurzame wijk te worden, zijn woningcorporaties de aangewezen partij voor ontwikkeling en beheer van het gebied.

Met oog op het karakter en de identiteit van de Kustzone, zoekt de gemeente hier naar samenwerking met een marktpartij met een belangrijke vastgoedpositie: een institutionele belegger.

Eén marktpartij
De Kustzone is - door haar ligging, zichtbaarheid, bereikbaarheid en programmering - een zeer samenhangend gebied. Deze samenhang moet behouden blijven. Om integrale planontwikkeling te garanderen, kiest de gemeente voor één marktpartij die de regie over ontwikkeling van de Kustzone in handen krijgt. Deze ontwikkelaar is vrij om andere (markt)partijen bij de ontwikkeling te betrekken, maar behoudt - als opdrachtgever - de regiefunctie.

De te selecteren partij zal dus over de kwaliteit en capaciteit moeten beschikken om de ontwikkelingen in dit gebied - waarin naar verwachting een veelheid aan partijen zal participeren - te managen.

‘Aanbiedingsdocument’
De gemeente heeft een ‘uitvraagdocument’ opgesteld, dat wordt voorgelegd aan drie verschillende marktpartijen: Vesteda, Amvest en BPF Bouwinvest. Deze beleggers worden exclusief uitgenodigd een visie te formuleren, waarin ambities en kwaliteit worden samengesmeed tot een realistische, integrale ontwikkeling van de Kustzone.

Concreet betekent dit dat de marktpartijen een ‘aanbiedingsdocument’ produceren, waarin zij onder andere hun ruimtelijke visie op het gebied verwoorden, en waarin zij inzicht geven in het proces en de organisatie van de ontwikkeling van de kustzone. Verder moeten de marktpartijen aangeven hoe zij zorg zullen dragen voor het beheer van het gebied op de lange termijn, en hoe zij partijen samen kunnen brengen.

Er is een tweetal initiatieven - de ontwikkeling van Adventure World, een overdekt pretpark, en Elysium, een saunacomplex - dat de gemeente als aanbeveling meegeeft aan de drie gekozen beleggers. De beleggers kunnen met deze partijen in gesprek treden, om te kijken of en hoe deze initiatieven een plek kunnen krijgen in de Kustzone. Duivesteijn: “Deze initiatieven hebben een reële kans op een plek in het gebied, maar moeten onderdeel zijn van een integraal plan.�

De Mastervisie Kustzone die in juni 2007 is vastgesteld, en de onlangs gepresenteerde Almere Principles - een beginselverklaring voor duurzaamheid - vormen het achterliggende, inspirerende kader, dat de marktpartijen kunnen gebruiken bij het opstellen van het ‘aanbiedingsdocument’.

Het visiedocument wordt beoordeeld door een stuurgroep, die onder andere bestaat uit de wethouders Adri Duivesteijn en Martine Visser. De stuurgroep adviseert het college van Burgemeester en Wethouders, dat uiteindelijk één van de drie plannen selecteert. Verwacht wordt dat de overeenkomst tussen de gemeente en de geselecteerde partij nog dit jaar getekend kan worden.

Kustzone
Met de ontwikkeling van de Kustzone laat Almere zich zien aan het water. Duivesteijn: “De Kustzone is een uniek gebied. Het gebied is vergelijkbaar met Almere Haven - het eerste stadsdeel van Almere - maar wordt vormgegeven naar de inzichten van deze eeuw, op een schaal die hoort bij Almere.

De Kustzone wordt een badplaats, een plek waar je kunt flaneren.� In de uitgestrekte Kustzone moeten kwalitatief hoogwaardige functies komen met een landelijke uitstraling. In de Kustzone worden circa 2600 woningen gerealiseerd en is ruimte voor kantoren, horeca en leisure.

De Kustzone maakt deel uit van Almere Poort, het vierde stadsdeel van Almere. Met een programma van 11.000 woningen en 25.000 arbeidsplaatsen, moet Almere Poort de komende jaren uitgroeien tot ‘Strandstad van de Randstad’.
Provincie:
Tag(s):