vrijdag, 13. juni 2008 - 21:29

Duusternis & Laokeblad: veelzijdig en spannend

Havelte

De gemeente Westerveld haar plannen gepresenteerd voor het culturele jaar 2009. De veelzijdige en spannende programmering bestaat uit grote en kleinere evenementen, waarbij alle disciplines aan bod komen, zoals theater, muziek, dans, literatuur en nieuwe media. De ideeën voor de evenementen zijn aangedragen door de Westervelders. Na een oproep, ideeën in te dienen voor het culturele jaar, werden meer dan 80 reacties ontvangen. Het centrale thema van het culturele jaar 2009 is Duusternis & Laokeblad. Voor dit activiteitenprogramma is een nauw samenwerkingsverband gesmeed met de bibliotheken in Westerveld en muziekschool Scala.

Een groot aantal evenementen draagt een eigenzinnige naam, zoals Hi Moon, Media; the message, Klabats, Dancing under the stars en Moonwalks.

In het projectplan zijn de evenementen ingedeeld in vier categorieën: de beste beentjes voor (projecten waar geld voor beschikbaar is), op de been gebracht (projecten die ten uitvoer worden gebracht wanneer extra middelen beschikbaar komen), op eigen benen (projecten die budgetneutraal georganiseerd worden) en de buitenbeentjes (projecten waarvoor een apart budget beschikbaar is of komt).

Publiciteit: van Website tot Dorpsomroeper
Voor de promotie van de evenementen worden uiteenlopende middelen ingezet. Van een website tot een dorpsomroeper. Het programma van Duusternis & Laokeblad is voor, door en met de Westervelders, maar is uiteraard ook voor de vele toeristen die voor een korter of langer verblijf naar Westerveld komen. Om hen te kunnen bereiken op de campings, recreatieterreinen en op bijvoorbeeld braderieën, wordt de dorpsomroeper op pad gestuurd. Westerveld heeft op dit moment geen dorpsomroeper: voor Duusternis & Laokeblad wordt hij of zij dan ook gezocht. Na de zomervakantie van 2008 start de zoekactie: een deskundige jury én het publiek zal na presentaties/optredens de beste dorpsomroeper kiezen.

De website van Duusternis & Laokeblad is sinds 10 juni online en wordt voortdurend uitgebreid en bijgewerkt. Nu al is het mogelijk een abonnement te nemen op de digitale nieuwsbrief. Het adres is: www.culturelegemeentewesterveld.nl
Provincie:
Tag(s):