vrijdag, 5. september 2008 - 13:12

Dvd helpt Parkinson patiënt bij omdraaien in bed

Amsterdam

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen zeer uiteenlopende bewegingsproblemen krijgen. Zo is het voor sommigen moeilijk om rechtop te lopen of om zich om te draaien in bed.

Daarom heeft de sectie fysiotherapie van VU medisch centrum – op verzoek van de Parkinson Patiënten Vereniging – een dvd samengesteld. De bewegingsadviezen en thuisoefeningen op deze dvd zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

De ziekte van Parkinson wordt vooral gekenmerkt door een voortschrijdende stoornis van de motoriek, die het dagelijkse leven van de patiënten ernstig beïnvloedt. Zij kunnen steeds meer moeite krijgen met lopen, opstaan uit een stoel, rechtop staan, in evenwicht blijven of zich omdraaien in bed.

De door VUmc ontwikkelde instructievideo´s bevatten meer dan 50 verschillende oefeningen en bewegingsadviezen voor deze motorische problemen. De gebruiker kan met behulp van een keuzemenu zelf bepalen welk probleem hij aan wil pakken.
De inhoud is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Zo heeft een studie aan VUmc uitgewezen dat Parkinsonpatiënten beter lopen met behulp van een metronoom, een apparaatje dat een vast tempo aangeeft. In de dvd wordt dan ook uitgebreid aandacht besteed aan lopen met een metronoom.


Op YouTube is een trailer te bekijken. Daarin legt prof. dr. Erik Wolters, neuroloog aan VUmc en parkinsonspecialist, uit wat de gebruiker van de dvd kan verwachten. De dvd is gemaakt onder auspiciën van de World Federation of Neurology en is te verkrijgen via de website van de Parkinson Patiënten Vereniging (PPV). In oktober verschijnt de dvd ook in een Engelse versie.

De ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening die ontstaat doordat zenuwcellen in de hersenen afsterven. De bekendste verschijnselen zijn trillen, pijnlijke spierstijfheid, bewegingstraagheid, een starre gezichtsuitdrukking en lopen met schuifelende pasjes in voorovergebogen houding.

De oorzaak is nog niet bekend; behandeling is vooralsnog gericht op symptoombestrijding. Momenteel hebben in Nederland tussen de 40.000 en 50.000 mensen Parkinson of een vorm daarvan. Door de vergrijzing zal dat aantal snel toenemen.
Categorie:
Tag(s):