dinsdag, 29. januari 2008 - 13:18

Dyslexie: Luistert minister Klink naar wens Tweede Kamer?

Den Haag

Op dinsdag 29 januari a.s. hebben de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Algemeen Overleg met minister Klink van VWS over de vergoeding van diagnose en behandeling van dyslexie.

Het College voor Zorgverzekeringen stuurde de Minister d.d.30/07/07 na jarenlange studie en discussie het advies, om de vergoeding van de kosten voor diagnose en behandeling van dyslexie per 1 januari 2009 in het basispakket van de zorgverzekeringen op te nemen.

De Minister kwam echter met het voorstel eerst een subsidieregeling te ontwerpen voor de vergoeding van dyslexiezorg per 1 januari 2009 en pas in 2011 over te gaan tot opname in het basispakket.

Alle leden van de Tweede Kamer ondersteunden echter op 21/11/07 de gewijzigde motie van Miltenburg/Van der Veen (nr. 48), waarin de Minister werd verzocht het advies van CVZ onverkort op te volgen en de zorg voor dyslexie vanaf 1 januari 2009 in het basispakket op te nemen.

Landelijke oudervereniging Balans dringt er samen met de andere ouder-en patiënten organisaties bij de leden van de vaste kamercommissie op aan de Minister te houden aan de wens van de volksvertegenwoordiging en de motie onverkort uit te voeren.
Categorie:
Tag(s):