donderdag, 13. maart 2008 - 22:05

Eén miljoen euro voor instandhouding Religieus Erfgoud

Maastricht

Het jaar 2008 is landelijk uitgeroepen tot Jaar van het Religieus Erfgoed. Gedeputeerde Staten stellen daarom € 1 miljoen beschikbaar om in Limburg aan het Jaar van het Religieus Erfgoed een bijzonder invulling te kunnen geven. GS waren hiertoe opgeroepen middels een motie van Provinciale Staten.

Limburg is rijk aan religieus erfgoed. Het geld zal worden besteed aan de instandhouding van kerken, kloosters en andere religieuze gebouwen
(€ 500.000,-); aan de restauratie van kruisen, kapellen en bijzondere grafmonumenten (€ 250.000,-) en aan de restauratie van religieuze interieurs en de verbetering van de toegankelijkheid van religieuze gebouwen (€ 250.000,-).

In het Jaar van het Religieus Erfgoed staat iedere maand een andere provincie centraal. In maart is dat Limburg.
Provincie:
Tag(s):