woensdag, 3. december 2008 - 14:57

Eén op de drie ouders maakt zich zorgen over opvoeding

Den Haag

Het overgrote deel (94%) van ouders met thuiswonende kinderen is tevreden over de opvoeding. Slechts 11% heeft vaak het gevoel de opvoeding niet goed aan te kunnen en 36% van de ouders heeft zorgen over de opvoeding. Zo’n 60% daarvan heeft advies of hulp gezocht. Deze onderzoeksresultaten staan beschreven in het Jaarrapport 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor van het CBS. Opdrachtgever Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin heeft het rapport woensdag 3 december in ontvangst genomen.

Alleenstaande ouders zijn in het algemeen minder tevreden over de opvoeding dan twee-oudergezinnen. Meer dan de helft van de ondervraagde eenoudergezinnen gaf aan zich in het afgelopen jaar zorgen te hebben gemaakt over de opvoeding. Bij twee-oudergezinnen ging het om ongeveer eenderde. Alleenstaande ouders maken zich vooral zorgen over emotionele problemen, gedragsproblemen en ongehoorzaamheid.

Hulp zoeken
Ouders die zich zorgen maken zoeken vooral hulp en advies bij consultatiebureaus, huisartsen, leerkrachten en kinderopvangmedewerkers. Ongeveer 40% van de ouders zoekt geen hulp en advies. Als redenen daarvoor geeft deze groep aan dat de zorgen niet zo groot waren of dat zij zelf een oplossing hebben gevonden. Eenvijfde geeft aan geen bemoeienis van anderen te willen.

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin: “Opvoeden is geen aangeboren talent maar iets dat je moet leren. Het is dan ook heel normaal om vragen of zorgen te hebben over de ontwikkeling en het gedrag van je kinderen. Het is positief dat veel ouders met hun vragen naar een professional stappen. Ik verwacht dat nog meer ouders dat gaan doen als straks in elke gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin functioneert waar desgewenst ook opvoedondersteuning gegeven wordt. Daar kun je met een opvoedvraag naar binnen lopen en met een antwoord weer naar buiten.�


Jeugdmonitor feiten en cijfers
• Zo’n derde van de Nederlanders (4,9 miljoen) is jonger dan 25 jaar.
• 23% is van allochtone afkomst.
• Aantal eenoudergezin kinderen stijgt van 12% (2000) naar 14% (2007).
• Aantal tienermoeders met kwart gedaald sinds 2001 tot zo’n 3200 (2008).
• 1 op 7 kinderen heeft last van overgewicht.
• Jongeren zijn positief over hun gezondheid, jongeren met overgewicht minder.
• Alcoholgebruik en roken onder jongeren daalt.
• Meisjes studeren sneller en halen hogere niveaus in het onderwijs.
• 50.000 jongeren verlaten school zonder startkwalificatie.
• Jongeren zonder startkwalificatie zijn twee keer zo vaak werkloos.
• 75% van de jongeren is lid van een club of (sport)vereniging.
• 12-25 jarigen zijn relatief vaak slachtoffer en pleger van een misdrijf.
• Instroom in jeugdreclassering stabiliseert.
• 12-25 jarigen in strafrechtelijke jeugddetentie is afgenomen.
Provincie:
Tag(s):