zaterdag, 14. juni 2008 - 17:53

Eén op de drie vrachtwagen-chauffeurs in de fout

Driebergen

De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten heeft in
samenwerking met de Inspectie Verkeer en Waterstaat en participatie van
de Rijksdienst voor het Wegverkeer vrijdag 13 en zaterdag 14 juni 2007
op vier verschillende locaties controles gehouden op vrachtwagens en
bussen.

Op de locatie Hazeldonk is er direct samengewerkt met de Belgische Federale Wegpolitie en Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

In totaal zijn er 142 controles (127 vrachtauto's en 15 autobussen) uitgevoerd, waarbij 48 overtredingen zijn geconstateerd (34 %). In 21 gevallen werd een bevel tot staking van de arbeid (rijverbod) opgelegd. Van buitenlandse overtreders is in totaal voor 13000 Euro aan boetes geïnd.

De controles vonden, strategisch verdeeld, plaats langs de
hoofdtransportassen in Nederland. Electronisch Verkeers Toezicht van de Verkeerspolitie van het KLPD heeft snelheidscontroles uitgevoerd met als doel krachtige indicaties te verkrijgen van onjuiste werkingen van snelheidsbegrenzers.

De doelstellingen van deze controles zijn o.a.: Vermindering van het aantal verkeersongevallen door het verhogen van de verkeersveiligheid, opsporen van (vervoers-) criminaliteit, verbeteren van operationele samenwerking tussen Europese verkeerspolitiekorpsen en gerelateerde opsporingsdiensten.

Meer dan 80 % (40 x) van de geconstateerde overtredingen betroffen het niet nakomen van de bepalingen van de arbeidstijdenwet. In 21 gevallen 15 % werd een bevel tot staking van de arbeid opgelegd wegens overtreding van de rusttijd (16), rijtijd (2) en manipulatie van de tachograaf (3). Slechts één buschauffeur was na zijn normale werkdag als rij-instructeur onderweg met een bus vol passagiers. Bij de controle mocht hij net na middernacht zijn rust gaan nemen na een werkdag van meer dan 16 uren. Twee transporten werden verricht zonder de vereiste vervoersvergunningen.

Rijtechnisch verkeerden de gecontroleerde voertuigen in goede tot redelijke staat van onderhoud. Slechts in 3 van deze gevallen was de aard van de overtreding zodanig dat het euvel ter plaatse verholpen moest worden. Een Ierse combinatie had zodanige gebreken aan de reminrichting dat reparatie pas volgende week mogelijk is.

De controles zijn uitgevoerd op de rijksweg A16 ter hoogte van parkeerplaats Hazeldonk, rijksweg A67 douaneterrein Venlo, rijksweg A1 ter hoogte van Apeldoorn, en rijksweg A9 ter hoogte van Schiphol.
Provincie:
Tag(s):