maandag, 1. december 2008 - 10:26

Eén op de vijf kinderen heeft chronische ziekte

Den Haag

In Nederland is 1 van de 5 kinderen van 4 tot 12 jaar langdurig ziek. Astma en chronische bronchitis komen het vaakst voor. Verder heeft ongeveer 5 procent van de kinderen langdurige gedrags- of leerstoornissen zoals dyslexie, en hyperactief en aandachtsgestoord gedrag. Ruim een kwart van de kinderen lijdt aan moeheid.

Astma en chronische bronchitis komen het vaakst voor

Langdurige fysieke aandoeningen zoals astma en chronische bronchitis kwamen het afgelopen jaar het vaakst voor, namelijk bij 1 op de 10 kinderen. Ook eczeem komt relatief vaak voor, bij ruim 6 procent van de kinderen. Astma en eczeem gaan vaak samen: van de kinderen met eczeem heeft een kwart ook astma.

Kanker komt bij kinderen minder vaak voor. Ongeveer 0,1 procent van de kinderen heeft ooit kanker gehad. Omdat kanker bij kinderen zelden voorkomt zijn alle gevallen meegenomen, ook als de ziekte al meer dan een jaar voorbij is.

Vooral jongens hebben langdurige gedrags- of leerstoornis

Behalve een langdurige fysieke aandoening kunnen kinderen ook langdurige gedrags- of leerstoornissen hebben. Dyslexie, ofwel moeite met (leren) lezen en schrijven, komt bij 4 procent van de kinderen voor. Verder vertoont 5 procent van de kinderen hyperactief en aandachtsgestoord gedrag. Jongens hebben vaker te kampen met een langdurige gedrags- of leerstoornis dan meisjes.

Kinderen zijn vaak moe

In de 14 dagen voorafgaand aan het onderzoek heeft 12 procent van de kinderen het wat rustiger aan moeten doen door ziekte of verwonding. Van deze kinderen had 31 procent bedrust nodig.

Ruim een kwart van de kinderen had in de afgelopen 14 dagen last van moeheid. Hoofdpijn kwam bij 1 op de 5 kinderen voor. Van de kinderen met klachten heeft bijna de helft last van meer dan 1 klacht. Het is niet verwonderlijk dat 60 procent van de kinderen met slapeloosheid ook last van moeheid heeft. Van de kinderen die moe zijn heeft echter maar 20 procent last van slapeloosheid.
Provincie:
Tag(s):