maandag, 22. september 2008 - 11:12

Eén op de vijf tienermeisjes in inrichting is zwanger geweest

Amsterdam

De meeste tienermeisjes in justitiële jeugdinrichtingen kampen met ernstige psychiatrische problemen en hebben vaak traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Daarnaast vertonen veel van hen seksueel risicogedrag, zoals vrijen zonder anticonceptie en seksueel contact onder invloed van alcohol of drugs. Eén op de vijf is al eens zwanger geweest. Psychiater in opleiding Sannie Hamerlynck pleit voor meer aandacht voor deze – vaak behandelbare – problemen.

Hamerlynck onderzocht 216 in justitiële jeugdinrichtingen opgenomen Nederlandse tienermeisjes van 12 tot en met 18 jaar. Daarnaast onderzocht zij 55 meisjes die in een jeugdinrichting in België zaten. Psychiatrische stoornissen zoals adhd, gedragsproblemen en verslaving, maar ook posttraumatische stress kwamen heel veel bij hen voor. Hamerlynck vond een duidelijke relatie tussen psychiatrische problemen, trauma en agressief gedrag van de meisjes alsook tussen psychiatrische problemen en seksueel risicogedrag en zwangerschap.

In de afgelopen decennia is agressief en antisociaal gedrag van meisjes duidelijk toegenomen, net als het aantal tienermeisjes in gesloten justitiële instellingen. De focus in justitiële jeugdinrichtingen ligt op een gedragsmatige aanpak van deze meisjes. Er is meestal weinig bekend over hun voorgeschiedenis. Psychiatrische problematiek wordt niet systematisch nagegaan of behandeld. Programma’s gericht op de preventie van seksueel risicogedrag en tienerzwangerschap ontbreken.
Daarom pleit Hamerlynck ervoor de meisjes bij opname psychiatrisch te onderzoeken en specifieke behandeling in te zetten op de gevonden problematiek, met aandacht voor psychiatrische stoornissen, agressie, trauma en seksueel risicogedrag.
Categorie:
Tag(s):