woensdag, 17. december 2008 - 16:37

Eén signaleringssyteem voor zorgen rondom jongeren in Limburg

Maastricht

Woensdag 17 december is tijdens een VNG conferentie in het MECC een samenwerkingsconvenant gesloten voor één signaleringssysteem voor zorgen rondom jongeren in Limburg. Daarmee is Limburg de eerste Nederlandse Provincie die in één keer compleet aansluit op de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Behalve gemeenten nemen ook instellingen deel aan het samenwerkingsconvenant. Daarnaast hebben de gemeenten en het Ministerie voor Jeugd en Gezin, een zogenaamde aansluitovereenkomst getekend tussen het regionale systeem en de landelijke Verwijsindex Risicojongeren.

Het regionale signaleringssysteem is een aansluiting op de landelijke invoering van de Verwijsindex Risicojongeren. Dit biedt gemeenten een basisvoorziening en 'ruggengraat' voor signalering en zorgt ervoor dat jongeren in beeld blijven die verhuizen of bij verschillende ouders wonen.

Om gebruik te mogen maken van het signaleringssysteem hebben gemeenten en instellingen basisafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. In Noord- en Midden-Limburg is sprake van één convenant. De drie zuidelijke regio's hebben ieder een eigen convenant getekend.
Provincie:
Tag(s):