vrijdag, 12. september 2008 - 15:11

Eén uniforme aanpak loverboys in Overijssel

Zwolle

Provincie Overijssel en de gemeenten Almelo, Deventer, Enschede en Hengelo zijn overeengekomen dat zij één uniforme aanpak van signaleren, melden en doorverwijzen gaan hanteren in de strijd tegen loverboys. Dit heeft de provincie vrijdag 12 september laten weten.

Er zijn afspraken gemaakt over de informatie-uitwisseling en de manier van samenwerken. Dit initiatief is genomen om een goed vervolg van het project ‘aanpak loverboys Twente en Salland’ te bevorderen. De rest van Overijssel sluit hiermee aan bij de succesvolle Zwolse aanpak.

Loverboys
Loverboys zijn jonge mannen die veelal minderjarige, kwetsbare meisjes verleiden en uiteindelijk tot de prostitutie dwingen. Ook in Overijssel komt deze problematiek voor en de preventie en hulpverlening vragen om een specifieke aanpak. De gemeente Zwolle voert al jaren stevig de regie op de aanpak loverboys.

Het project ‘aanpak loverboys Twente en Salland’ is twee jaar geleden gestart met een subsidie van de provincie Overijssel conform de motie-Oldenburger. Bureau Jeugdzorg kreeg dit geld om de Zwolse aanpak ook in Twente en Salland in te voeren.

Resultaten project
Tijdens het project werden in Twente 97 slachtoffers gesignaleerd, waarvan 24 uit Almelo, 42 uit Enschede en 14 uit Hengelo. In Salland zijn 21 slachtoffers van loverboys gesignaleerd, waarvan 19 uit Deventer. In totaal zijn 85% van de meldingen in 2007 opgepakt en afgehandeld in de lokale netwerken en was er geen jeugdzorg nodig.

Tijdens het project is gebleken dat het lokale netwerk de sociale omgeving van het slachtoffer het best kan mobiliseren en versterken. Tevens kan zij de zorg coördineren én direct nagaan of vriendinnen of klasgenoten van het meisje ook door loverboys benaderd worden en indien nodig preventieve maatregelen treffen.

De resultaten van het project hebben de provincie Overijssel en de gemeenten aanleiding gegeven om samen een nieuwe structuur te ontwikkelen die in de praktijk dichter bij de lokale netwerken staat. De lokale netwerken zetten hun activiteiten voort en blijven actief op het voortijdig signaleren van loverboy-problematiek.

Meldpunt loverboys
In de gehele provincie Overijssel zal het meldpunt loverboys worden ondergebracht bij het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit is duidelijk en herkenbaar voor verwijzende hulpverleners en docenten, ouders en meisjes.

Gedeputeerde Gert Ranter: “Eén uniforme aanpak bevordert de toegankelijkheid zowel voor cliënt als verwijzer. De werkprocessen zijn eenduidig en verlagen de drempel voor samenwerking.� De commissie Jeugd, Sociale Infrastructuur en Cultuur heeft eveneens gesproken over deze nieuwe aanpak.
Provincie:
Tag(s):