zondag, 30. november 2008 - 21:54

Ed van Thijn ingezet bij bewaking van "foute Nederlanders"

Westerbork

Over een periode van kamp Westerbork was tot op heden geen wetenschappelijk verantwoord onderzoek gedaan. Er was dan ook nauwelijks enige kennis over het kamp als Bewarings- en Verblijfskamp voor ‘foute Nederlanders’ in de jaren 1945-1948. In die leemte is nu voorzien.

Op initiatief van en in samenwerking met het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is aan de Rijksuniversiteit Groningen dit onderzoek in de afgelopen jaren uitgevoerd. Onder begeleiding van prof.dr. Doeko Bosscher heeft Bas Kortholt uit Sappemeer zijn masterscriptie Geschiedenis aan deze onbekende maar evenzeer betwiste fase uit de kampgeschiedenis gewijd.

En daarmee is tevens voor het eerst een uitgebreide en fundamentele studie verricht naar de internering van NSB’ers, SS’ers en andere van collaboratie met de Duitse bezetter verdachten in het algemeen, en van die van één van de kampen in het bijzonder.

Uit dit onderzoek komen een aantal opzienbare feiten naar voren, zoals:
De vanzelfsprekendheid, het automatisme dat een Judendurchgangslager binnen twee weken de functie van Bewarings- en Verblijfskamp krijgt; de in latere ogen bizarre situatie dat in het voorjaar en de zomer van 1945 bevrijde Joodse bewoners (zelfs kinderen, zoals Ed van Thijn) moesten worden ingezet bij de bewaking van ‘foute Nederlanders’; de machtsstrijd, het gezagsvacuüm, de chaos en willekeur die er in de eerste vier maanden heersten; de slechte dagelijkse leefomstandigheden, de onvoldoende voorzieningen, aanrandingen alsook psychische en fysieke mishandelingen, die in diezelfde periode aan de orde van de dag waren; dat er daardoor 89 geïnterneerden stierven (ter vergelijk: de volgende 4 maanden waren dat er 17); dat Westerbork één van de grootste (ca. 8 procent van alle geïnterneerden in Nederland zat er gevangen) èn van de langst in gebruik gehouden Bewarings- en Verblijfskampen is geweest.

Op basis van dit onderzoek heeft het Herinneringscentrum Kamp Westerbork de tentoonstelling Interneringskamp Westerbork 1945-1948 samengesteld. Deze is vanaf 2 december a.s. te zien. Tijdens de expositieperiode worden er studiedagen georganiseerd. Voor het onderwijs is educatief materiaal ontwikkeld. Tevens zal een boek verschijnen over deze periode.
Provincie:
Tag(s):