dinsdag, 26. augustus 2008 - 18:05

Eemsmond wil koop woningen stimuleren met Starterslening

Eemsmond

Vanaf 1 januari 2009 kunnen starters op de woningmarkt een financiële steun in de rug krijgen van de gemeente Eemsmond. Ten minste, als de gemeenteraad met het voorstel van het college instemt.

Met de Starterslening wordt het gemakkelijker voor starters op de woningmarkt om een huis in de gemeente Eemsmond te kopen. De Starterslening is bedoeld voor zowel starters uit Eemsmond als uit andere gemeenten. De gemeenteraad heeft regelmatig op het invoeren van de Starterslening aangedrongen. Het voorstel wordt in september aan de raad voorgelegd.

Aan de raad wordt gevraagd hiervoor in 2009 vierhonderdduizend euro beschikbaar te stellen. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) zal dit bedrag verdubbelen. Daarna wordt elk jaar bekeken of bijgestort moet worden.
Provincie:
Tag(s):