zaterdag, 18. oktober 2008 - 22:27

Een brede school voor Zuidwolde in ontwikkeling

Zuidwolde

Gemeente De Wolden heeft de ambitie om het ontwikkelen van brede scholen te stimuleren. November vorig jaar heeft de gemeenteraad het college gevraagd om brede scholen te realiseren op de locaties Schoolbrink en Heidelaan in Zuidwolde. Dit is voor de gemeente aanleiding geweest om met de verschillende onderwijsbesturen, de peuterspeelzaal, sportverenigingen, Woudklank, Scala en de kinderopvang de mogelijkheden voor een brede school te bespreken.

De school moet een samenwerkingsverband zijn tussen deze partijen met als doel de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Daarnaast heeft de brede school als doel een doorlopende en op elkaar aansluitende opvang te bieden.

Door de gemeente is een externe projectleider ingehuurd. Samen met de verschillende partijen in Zuidwolde heeft de projectleider bepaald wat een brede school kan bieden. Daarnaast heeft hij gekeken welke middelen, zoals organisatie, ruimte, menskracht en geld, aanwezig zijn en welke eventueel nieuw gecreëerd moeten worden.

Er is ook een onderzoek gedaan, om te kijken welke activiteiten er op de locaties Heidelaan en Schoolbrink kunnen plaatsvinden. Het resultaat van dit locatieonderzoek wordt in november besproken met de verschillende participanten. Zodra de mening van de diverse besturen duidelijk is, zal het college de gemeenteraad een voorstel doen.
Kwalitief goede huisvesting en voorzieningen vormen een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs en opvang.
Provincie:
Tag(s):