vrijdag, 22. februari 2008 - 21:45

Eenduidige registratie straatnamen in Assen

Assen

Medio 2009 treedt de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen in werking. Dit houdt in het eenmalig en eenduidig vastleggen en meervoudig gebruiken van adressen en gebouwen. Met de komst van deze wet is de registratie van straatnamen in Assen tegen het licht gehouden.

Omdat op diverse plekken straatnamen verschillend blijken te zijn vastgelegd, is er soms sprake van verschillende schrijfwijzen. Zo zijn bijvoorbeeld enkele straatnamen op de ene plek in hoofdletters vastgelegd en op een andere plek in kleine letters. Ook is een paar keer de y verwisseld met de ij of omgekeerd. Deze verschillend geregistreerde straatnamen worden nu eenmalig gelijk getrokken. Het college gaat akkoord met het voorstel tot uniforme vaststelling.
Provincie:
Tag(s):