dinsdag, 10. juni 2008 - 9:49

'Eenzaam internet-gedrag komt vaker voor bij meisjes'

Nijmegen

Uit een onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen blijkt dat jongeren gemiddeld 2,8 uur per dag aan de computer zitten, waarvan 2,3 uur op MSN. MSN is een zegen en een vloek aldus de onderzoekers: via MSN kunnen jongeren beter over hun gevoelens praten, andere jongeren versieren, nieuwe mensen leren kennen, maar tegelijkertijd gebruiken ze er grovere taal, schelden ze eerder en lopen ze de kans bedreigd of gepest te worden.

Paradoxaal genoeg zijn jongeren vaker eenzaam als ze langer op MSN zitten. Omgekeerd geldt ook dat juist jongeren die zich eenzaam voelen meer gaan MSN’en en dat leidt blijkbaar niet tot vermindering van de eenzaamheid. Eenzaam internetgedrag komt vaker voor bij meisjes (12,4 procent) dan bij jongens (7,2 procent) en bij jongeren uit autoritaire gezinnen (20 procent), bij jongere jongeren (tot 15 jaar) en bij jongeren met een lagere opleiding: bijna 20 procent van de jonge meisjes op het vmbo behoort tot de eenzame internetters.
Categorie:
Tag(s):