vrijdag, 28. november 2008 - 13:29

Eerherstel en schadevergoeding voor Eric O.

Den Haag

De Staat heeft met Eric O., de adjudant die in december 2003 betrokken was bij een schietincident in Irak, overeenstemming bereikt tot het betalen van een schadevergoeding. Het gaat om een vergoeding voor gemaakte proceskosten en immateriële schade. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag 28 november bekendgemaakt.

Tegen O. is door het OM na het schietincident een strafvervolging ingesteld. Op 4 mei 2005 oordeelde het gerechtshof Arnhem dat het OM weliswaar terecht een strafrechtelijke vervolging had ingesteld, maar dat ter plekke sprake was van een hectische situatie, waarbij vele waarschuwingsschoten werden gelost, dat Eric O. als commandant de nodige beoordelingsvrijheid toekwam om de ernst van de situatie in te schatten en dat hij naar het oordeel van het hof met de beide waarschuwingsschoten die hij heeft gelost binnen zijn bevoegdheid is gebleven.

Het gerechtshof achtte O. onschuldig en sprak hem daarom vrij. Eric O. heeft daarna van de Staat een vergoeding geëist voor de schade die hij heeft geleden. Het OM erkent dat de strafvervolging grote consequenties heeft gehad voor Eric O. Er zitten betreurenswaardige kanten aan de zaak.

Zo is het terughalen uit Irak en de wijze waarop dat is gebeurd extra belastend geweest. Het OM wil met de schadevergoeding bijdragen aan het herstel van de goede naam van Eric O. Met de betaling van de vergoeding is de civiele procedure van Eric O. tegen de Staat in der minne geschikt.
Provincie:
Tag(s):