zaterdag, 29. november 2008 - 11:09

Eerste AED uitgereikt voor politiekorps Twente

Losser

Op vrijdag 28 november heeft de adjunct-korpschef van de politie Twente, Roel ter Schure aan het Losserse politieteam een Automatische Externe Defibrillator (AED) uitgereikt. Dit is de eerste AED, die in het Twentse politiekorps is uitgereikt en die geplaatst wordt in een politievoertuig.

Deze auto met AED wordt in het noodhulpgebied van Losser ingezet bij 112-meldingen. De komende maanden zullen ook alle andere Twentse politievoertuigen, die worden ingezet bij 112-meldingen worden uitgerust met AED’s. Ook in de overige politieregio’s in Nederland is dit het geval.


Landelijke invoering
Politievoertuigen die worden ingezet bij 112-meldingen worden uitgerust met Automatische ExterneDefibrillatoren (AED). In de politieregio Groningen is woensdag 12 november door korpschef Dros, tevens portefeuillehouder Noodhulp in de Raad van Hoofdcommissarissen, het officiële startsein gegeven tot de landelijke invoering.

De eerste vijf defibrillatoren zijn woensdag 12 november door de leverancier overgedragen aan hoofdcommissaris Dros. In de periode tot en met april 2009 volgen de andere politiekorpsen.

Gemiddeld bijna 2 personen per uur hartstilstand
In Nederland worden per week 300 personen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand, dat zijn er gemiddeld per uur bijna 2. Uit onderzoek blijkt dat reanimatie binnen zes minuten het meest kansrijk is. AED is hierbij een hulpmiddel dat in steeds meer publieke ruimtes en in bedrijven een plek krijgt.

Het uitrusten van de noodhulpvoertuigen van de politie past bij de hulpverleningstaak die de politie 24 uur, 7 dagen per week uitvoert. De toepassing van de AED is geen medische handeling, maar het verlenen van hulp in noodsituaties, zolang de medische zorg nog niet is gearriveerd. Daar de politie in de praktijk vaak als eerste ter plaatse is worden kostbare, levensreddende, minuten gewonnen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken besloot in 2007 budget vrij te maken voor de invoering van de AED bij de politie. De voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) heeft de Europese aanbesteding begeleid om een leverancier te selecteren.

Dit traject is in oktober 2008 afgerond. Afspraken zijn gemaakt over de levering van apparatuur, maar ook over het onderhoud, training en beheer. Naar schatting rijden er in april 2009 ongeveer 2000 noodhulpvoertuigen rond met een AED en zijn ruim 25.000 politiemensen opgeleid voor de bediening ervan.

De invoering van AED is een uitbreiding van de hulpverleningsmogelijkheden die de politie al had. Het gebruik van de apparatuur wordt verder meegenomen in de opleiding en training op het gebied van EHBO en reanimatie die alle politieagenten regulier volgen.
Provincie:
Tag(s):