donderdag, 7. februari 2008 - 21:56

Eerste burgerinitiatief in Weert ingediend

Weert

Jeroen Goubet van ROOD, Jong in de SP, de jongerenafdeling van de Socialistische Partij heeft op 16 januari 2008 namens 100 burgers in Weert een burgerinitiatiefvoorstel voor de gemeenteraad ingediend. Daarmee wordt voor de eerste keer gebruik gemaakt van de sinds maart 2004 bestaande mogelijkheid voor burgers om zelf onderwerpen of voorstellen op de agenda van de gemeenteraad te zetten.

Het initiatiefvoorstel bevat een uitgewerkt voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening (de APV) aan te passen zodat aan circussen die gebruik maken van wilde dieren geen evenementenvergunning meer wordt verleend. De reden hiervoor is dat het welzijn van wilde dieren in circussen ernstig wordt aangetast, aldus ROOD.

Het burgerinitiatiefvoorstel is door de burgemeester getoetst aan de formele vereisten en wordt nu in procedure gebracht voor de vergadering van de raadscommissie Economische Zaken op 27 februari 2008 en vervolgens voor de raadsvergadering van 12 maart 2008.
Provincie:
Tag(s):