donderdag, 26. juni 2008 - 23:37

Eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Den Haag

Den Haag

In stadsdeel Laak heeft wethouder Sander Dekker (Onderwijks, Jeugd en Sport , samen met minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin geopend.

Wethouder Dekker: ‘Met het Centrum voor Jeugd en Gezin is er één plek in Laak waar iedereen met alle vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen terecht kan. Herkenbaar voor ouders en efficiënt voor hulpverleners. Zij trekken vanaf nu samen op in de zorg voor kinderen van 0-19. Dat is een flinke stap vooruit�.

De deur naar de wijk staat wagenwijd open. Voor ouders van 0-4 jarigen is het consultatiebureau de eerste kennismaking met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er worden ook opvoedcursussen georganiseerd waar ouders van kleine kinderen en pubers met raad en daad ter zijde worden gestaan. Verder is er een speel-o-theek waar spelmateriaal kan worden geleend. In het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn ook deskundigen die hulp kunnen bieden bij problemen die zich aandienen tijdens het opgroeien van een kind.

Een Centrum voor Jeugd en Gezin is geen nieuwe instelling maar een bundeling van bestaande krachten. In het verleden bleek soms dat verschillende hulpverleners zorg besteedden aan een kind maar dat ze dat niet van elkaar wisten. Doordat de verschillende zorgverleners in één gebouw werken, wordt de kans kleiner dat kinderen tussen wal en schip raken. Als de medewerkers binnen het CJG zélf geen hulp kunnen bieden, zorgen zij voor hulp vanuit meer gespecialiseerde voorzieningen.

In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken samen: GGD Jeugdgezondheidszorg Den Haag, Meavita Opgroeiende Kinderen, Bureau Jeugdzorg Haaglanden, Stichting MOOI, Stichting Jeugdformaat en Stichting De Jutters.

In 2011 zal ieder stadsdeel in Den Haag een Centrum voor Jeugd en Gezin hebben.
Provincie:
Tag(s):