dinsdag, 25. november 2008 - 18:09

Eerste ervaring met procedure extreem weer

Apeldoorn

Gemiddeld enkele keren per jaar is er sprake van extreem weer.Zware windstoten of sneeuwval, storm, hoge waterstanden en ijzel zijn hier voorbeelden van.Zodra dit verwacht wordt in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland treedt bij de hulpdiensten de ‘procedure extreem weer’ in werking.

Afgelopen vrijdag gebeurde dit voor de eerste keer, toen vrij onverwachts een buiengebied met extreem zware windstoten, tot boven de 100 km per uur, over de regio trok. Tussen 11.00 en 13.00 uur werden bij de meldkamer van de brandweer meer dan 70 meldingen van schade genoteerd. Veelal ging het om omgewaaide bomen of schade aan gebouwen.

Voor de eerste keer trad, onverwacht, de nieuwe procedure in werking. Brandweer, politie, ambulancediensten en diverse diensten van de gemeente, zoals Groenbedrijf GNL en de dienst Milieu, Mobiliteit en Openbare ruimte, waren stand-by om waar nodig direct hulp te verlenen. Uit de gehouden evaluatie blijkt dat de samenwerking in de meeste gevallen heeft geleid tot adequater optreden. De procedures zullen nog wel verder aangescherpt worden, wat vooral de coördinatie en onderlinge afstemming van de diverse diensten ten goede moet komen.

Een risicopunt bij extreem weer is dat meldkamers en telefoonverkeer overbelast raken en dat daardoor de afhandeling van de ernstiger zaken in het gedrang komen. Een belangrijk leerpunt was dat veel bellers niet goed weten welk telefoonnummer ze moeten bellen en niet duidelijk zijn in het aangeven van de juiste locatie en van de ernst van het probleem.

Ook in situaties bij extreem weer moet het nummer 1-1-2 alleen gebeld worden als het om spoedeisende, gevaarlijke situaties gaat. In andere gevallen waar hulp noodzakelijk is van politie of brandweer kan gebeld worden naar het servicenummer 0900 88 44. Voor een afgevallen tak die zelfs met de hand van een voetpad verwijderd kan worden hoeft geen 1-1-2 gebeld te worden.

Indien er bomen of takken op de openbare weg of gemeentelijke terrein gevallen zijn, dan kan gratis gebeld worden naar De Buitenlijn van de gemeente, 0800 580 22 22. Groen dat op eigen, particulier terrein ligt, moeten bewoners zelf verwijderen. Meld ook altijd de exacte locatie, dus niet alleen een straatnaam, maar ook een huisnummer.
Provincie:
Tag(s):