dinsdag, 11. november 2008 - 19:48

Eerste gemeentelijke Veteranendag

Tilburg

De gemeente Tilburg organiseert komende zaterdag 15 november voor het eerst een gemeentelijke Veteranendag. Deze vindt plaats in het Willem II stadion. Nederland heeft een groot aantal militaire veteranen. Niet alleen de ruim honderdduizend nog in leven zijnde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands Indië, Korea of Nieuw-Guinea zijn ingezet, maar ook de snel groeiende groep 'jonge veteranen'.

Dit zijn oud-militairen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in
internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan. Ruim vijftigduizend van hen zijn afgezwaaid en nu dus veteraan. Sinds 2005 wordt jaarlijks in Den Haag een landelijke Veteranendag georganiseerd. In navolging van dit landelijke initiatief gaan steeds meer gemeenten over tot het organiseren
van een lokale Veteranendag. De Veteranendagen hebben allen hetzelfde doel: erkenning en waardering voor de veteranen.

De eerste gemeentelijke Veteranendag wordt gehouden op zaterdag 15 november a.s. in het Willem II stadion, Goirleseweg 34. De deelnemers zijn welkom vanaf 13.00 uur. De bijeenkomst eindigt omstreeks 16.00 uur.
Provincie:
Tag(s):