vrijdag, 11. juli 2008 - 10:27

Eerste honden terug bij hun eigenaar

Amsterdam

De eerste 27 honden van de 200 die de afgelopen jaren in beslag zijn genomen op basis van de Regeling Agressieve Dieren (RAD) zijn teruggegeven. Dit heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vrijdag laten weten.

Nog eens 67 honden staan op het punt om te worden opgehaald door hun eigenaren. Begin juni besloot minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om de RAD in te trekken omdat de regeling niet effectief was.

Op 10 juni beloofde de minister aan de Tweede Kamer om de honden zo snel mogelijk terug te geven aan hun eigenaren. Ze maakte daarbij een uitzondering voor honden die betrokken waren bij bijtincidenten.

Ook voor andere honden geldt een uitzondering: sommige dieren vertonen dusdanig afwijkend gedrag, dat teruggave een risico met zich meebrengt. Van deze honden wordt dan eerst het gedrag beoordeeld. Vervolgens besluit het Openbaar Ministerie (OM) of de hond kan worden teruggegeven.

32 honden nog niet terug
Van 32 honden is duidelijk dat ze betrokken geweest bij een bijtincident. Deze honden gaan vooralsnog niet terug naar de eigenaar. Van 30 honden is het Openbaar Ministerie nog aan het onderzoeken of ze bij een bijtincident betrokken waren.

Dan blijven er 44 honden over. Deze gevallen zijn nog in behandeling bij de Dienst Regelingen. Op dit moment wordt bekeken of deze honden afwijkend gedrag vertonen. Het gedrag van deze honden moet mogelijk beoordeeld worden.

Het ministerie van LNV streeft er samen met het OM naar om de honden zo snel mogelijk terug te geven aan de eigenaren. Dit wil zij met grote zorgvuldigheid doen vanwege het effect op de samenleving. Tegelijk wil het ministerie ook recht doen aan de gevoelens van de hondeneigenaren.
Provincie:
Tag(s):