dinsdag, 7. oktober 2008 - 15:10

Eerste Kamer akkoord met Wet tijdelijk huisverbod

Den Haag

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om burgemeesters de bevoegdheid te geven een huisverbod op te leggen als er huiselijk geweld dreigt. Het wetsvoorstel werd met algemene stemmen aanvaard. De bewindslieden willen met deze maatregel huiselijk geweld verder terugdringen.

Het verbod houdt in dat iemand die huiselijk geweld dreigt te plegen tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. Het huisverbod biedt zo de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. Voor de uithuisgeplaatste kan corrigerende hulpverlening in gang worden gezet. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan.

Het huisverbod wordt in de vorm van een beschikking uitgereikt, waartegen beroep mogelijk is bij de bestuursrechter. De burgemeester kan afhankelijk van de situatie het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. Een uithuisgeplaatste die zich niet aan het huisverbod houdt, kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen of een taakstraf.
De wet wordt van kracht op 1 januari 2009.
Provincie:
Tag(s):