woensdag, 26. november 2008 - 22:05

Eerste Nederlandse kinderklimaattop met minister Cramer

Apeldoorn

Op 1 december, de dag dat in Polen de veertiende VN klimaatconferentie begint, vergaderen 60 basisschoolleerlingen uit heel Nederland in het ministerie van VROM over hoe zij het klimaat weer beter kunnen maken.Zij gaan vijf ideeën lanceren en aan milieuminister Jacqueline Cramer presenteren. De minister kiest hieruit de Gouden Tip waarvoor zij het komende jaar extra haar best gaat doen.

De creatieve vondsten gaan ook gemeentelijke politici zeker inspireren bij het vinden van lokale oplossingen voor het klimaatprobleem. Wethouders uit verschillende deelnemende gemeenten hebben aangegeven dat zij de tip binnen hun gemeente ook willen gaan uitvoeren.

De 60 kinderen vertegenwoordigen 71.000 basisschoolleerlingen die in september, in de ‘Week van de Vooruitgang’, Groene Voetstappen verzamelden. Zij deden dit door een week lang zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te gaan, in plaats van zich te laten brengen. Voor elke heen of terugreis die lopend of fietsend werd afgelegd, kregen ze een Groene Voetstap. Het doel van de week was meer veiligheid rond de school, een gezondere levensstijl en vooral een bijdrage aan een beter klimaat door minder CO2 uitstoot.

Er werden in Nederland maar liefst 539.600 Groene Voetstappen in een week verzameld! Dit geweldige resultaat, zal op de kinderklimaattop aan milieuminister Jacqueline Cramer aangeboden worden. Later in de week zal de minister afreizen naar Polen om Nederland te vertegenwoordigen tijdens deze Conferentie.

De kinderen bevragen de minister op wat zij in Polen gaat voorstellen om de CO2 -uitstoot terug te dringen. Zij willen graag dat er concrete actie wordt ondernomen om het klimaat te redden en dat de landen niet steeds naar elkaar blijven wijzen wie de eerste stappen moet zetten. Zij hebben de eerste stappen gezet.

Vereniging Klimaatverbond Nederland organiseerde de Groene Voetstappen actie dit jaar voor de derde keer voor alle basisschoolleerlingen in Nederland binnen de ‘Week van de Vooruitgang’ (16-22 september jl.) ‘Het Klimaatverbond’ is een dynamisch netwerk van meer dan 130 gemeenten, provincies, en waterschappen, dat samenwerkt aan projecten, kennis uitwisselt en belangen behartigt om een effectief lokaal klimaatbeleid te verankeren, uit te voeren en zichtbaar te maken.

De eerstvolgende ‘Week van de Vooruitgang’ is van 13 t/m 22 september 2009.
Provincie:
Tag(s):