donderdag, 21. augustus 2008 - 9:37

Eerste resultaten onderzoek vismigratie Afsluitdijk

Het onderzoek dat Rijkswaterstaat uitvoert naar vismigratie in de Afsluitdijk heeft de eerste resultaten opgeleverd. De intrek van de Waddenzee naar het IJsselmeer bestaat vooral uit spiering, jonge stekelbaars en haring.

Deze vissoorten trekken van begin april tot mei het IJsselmeer in. ’s Nachts en in de winterperiode spoelt de meeste vis uit het IJsselmeer naar de Waddenzee. Dit zijn veelal kleine zoetwatervissen (zoals Baars en Pos) maar ook trekvissen en echte zeevissen zoals haring.

Rijkswaterstaat is in 2007 gestart met dit unieke onderzoek naar vismigratie in de Afsluitdijk. Het onderzoek wordt gedaan in het kader van voorbereiding voor de aanleg van nieuwe spuisluizen en de versterking van de ecologie in het IJsselmeergebied. In het onderzoek wordt gekeken naar het aantal vissen dat intrekt via het spuicomplex en het aantal vissen dat uitspoelt.

Het vismigratieonderzoek is uniek omdat er een heel jaar gemeten wordt en omdat netten in combinatie met sonarwaarnemingen gebruikt worden. Met sonar wordt bepaald hoeveel vissen er door de sluizen gaan en welke lengte die hebben. De soortbepaling van de vissen wordt gedaan door vis op te vangen met visnetten. Hiervoor is een grote fuik, 12 meter breed en 4 meter hoog, gespannen in één van de spuikokers. De vissen worden na onderzoek op soort en lengte weer teruggezet.
Provincie:
Tag(s):