zaterdag, 24. mei 2008 - 9:12

Eerste straatcoaches actief op straat in Kanaleneiland

Utrecht

Vanaf vrijdag 23 mei zijn vijf straatcoaches ‘de straat op’ gegaan in Kanaleneiland om overlast van jongeren te voorkomen en bestrijden. De straatcoaches zullen jongeren persoonlijk aanspreken op hun gedrag en eventuele door hen veroorzaakte overlast. Het hoort tot hun mogelijkheden om ouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun kinderen.

Ook gaan zij jongere kinderen die opvallend laat nog op straat zijn aanspreken. Utrecht wil aan de hand van de ervaringen in de praktijk de werkwijze van de straatcoaches verder ontwikkelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de politie. Vervolgens wordt de inzet van straatcoaches uitgebreid naar andere wijken in de stad.

De inzet van straatcoaches is eerder aangekondigd in de plannen voor de krachtwijken. Het verbeteren van de veiligheid is daarin een belangrijk element. De straatcoach is een nieuwe vorm van toezicht op straat, speciaal bedoeld om jongeren aan te spreken op hun (ontoelaatbare) gedrag. Straatcoaches krijgen geen speciale bevoegdheden, maar opereren op basis van een stevige uitstraling, natuurlijk gezag en sociale vaardigheden. Straatcoaches kennen de jongerencultuur, spreken straattaal en durven (groepen) jongeren die zich intimiderend gedragen aan te spreken en aan te pakken. Ze zijn herkenbaar aan een eigen outfit.
Provincie:
Tag(s):