maandag, 30. juni 2008 - 23:31

Eerste terminal voor vloeibaar aardgas in Nederland

Rotterdam

Vandaag heeft de Minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, tijdens een feestelijke bijeenkomst het officiële startsein gegeven voor de bouw van de eerste ontvangstterminal voor vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas, ofwel LNG) op de Maasvlakte in Rotterdam. Gate terminal, een initiatief van N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) zal in eerste instantie 9 miljard kubieke meter (bcm) aardgas per jaar kunnen doorzetten en zal bestaan uit drie opslagtanks en een aanlegsteiger.

De jaarlijkse doorvoercapaciteit kan in de nabije toekomst uitgebreid worden naar 16 bcm per jaar. De tanks zullen ieder een capaciteit hebben van 180.000 kubieke meter. Gate terminal zal als onafhankelijke LNG-terminal een belangrijke bijdrage leveren om gas uit andere landen naar Europa aan te trekken. Dit is nodig omdat de eigen productie in Europa terugloopt, terwijl de vraag naar aardgas stijgt. Dit vergroot zowel de leveringszekerheid als de mogelijkheid van nieuwe toetreders tot de Europese gasmarkt.

Een consortium bestaande uit Techint, Sener, Entrepose en Vinci gaat de terminal bouwen. Naar verwachting zal de terminal, waarvan de projectkosten rond de EUR 800 miljoen bedragen, in de tweede helft van 2011 volledig operationeel zijn. De bouw van de Gate terminal betekent ook een belangrijke versterking van de strategische positie van Rotterdam als energiehaven. Het havenbedrijf Rotterdam investeert EUR 60 miljoen in de bouw van de basisinfrastructuur.

Minister van der Hoeven zei bij de opening: “Dit is een uitstekend initiatief. Deze terminal past binnen het Nederlandse en Europese energiebeleid, dat niet alleen strategische diversificatie van de aanvoer van LNG voorstaat maar ook duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid als belangrijke uitgangspunten voor de toekomstige energievoorziening hanteert. Bovendien versterkt het,door de directe koppeling van de LNG-terminal op het bestaande aardgastransportnet, de belangrijke positie van Nederland als Europees knooppunt voor handel in en transport van aardgas,.�

Bron : Port of Rotterdam
Provincie:
Tag(s):