maandag, 25. augustus 2008 - 18:46

Eerste van duizend dijkpalen geplaatst

Venlo

Maandag is in Venlo de eerste dijkpaal geplaatst. Henk van Alderwegen, voorzitter van Waterschap Peel en Maasvallei en de Venlose wethouder Twan Beurskens zetten de eerste paal symbolisch in de grond.

Een dijkpaal is te vergelijken met de hectometerpaaltje langs een rijksweg, maar dan met een nummer voor plaatsbepaling op een dijk. De nummering zorgt voor eenduidige plaatsbepaling bij onderhoud, inspectie en calamiteiten. Waterschap Peel en Maasvallei gaat de komende weken ongeveer duizend dijkpalen plaatsen in Noord- en Midden-Limburg. Aan de westzijde van Ittervoort tot Geijsteren en aan de oostzijde van Swalmen tot Mook. De kosten hiervan bedragen € 65.000,- voor de borden, palen en het plaatsen.

Om de veiligheid van de dijken te garanderen, worden de dijken onderhouden en geïnspecteerd door het waterschap. De dijkpalen vormen daarbij de basis voor registratie van alle bevindingen en objecten in en op de dijken. En om plaats te bepalen bij calamiteiten en toezicht. Ook kunnen inwoners de dijkpaalnummers doorgeven als ze iets opvallends zien wat mogelijk gevaar oplevert voor de veiligheid van de dijk. Bijvoorbeeld een omgevallen boom of een muskus- of beverrat. Hierdoor kan het waterschap snel en correct de locatie bepalen en actie ondernemen.

Doordat het logo, telefoonnummer en website-adres van het waterschap op de borden staan, is de dijk herkenbaar. De nummering van de dijkpalen is opgebouwd uit twee getallen met een punt ertussen. Bijvoorbeeld 78.043. Het eerste getal duidt de dijkring aan, het getal achter de punt geeft de hectometerring aan. De onderlinge afstand van de dijkpalen is 100 meter.
Provincie:
Tag(s):