maandag, 31. maart 2008 - 14:54

Eerste voorbereidingen Delflandse kust gestart

De eerste voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de kust van Delfland zijn begonnen. In maart 2008 is de sloop van strandpaviljoen ‘Liberty’ gestart. Op de plek van het strandpaviljoen komen duinen voor een nieuw natuurgebied. Dit najaar start projectbureau Delflandse kust met de aanleg hiervan. Dit heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat maandag laten weten.

De sloop van paviljoen ‘Liberty’ aan het Stuifkenszand is de eerste voorbereiding op de werkzaamheden aan de kust die komend najaar starten. Door de aanleg van Maasvlakte 2 kan de kwaliteit van bestaande duinen achteruit kan gaan.

Natuurgebied 35 ha.
Daarom wordt ter compensatie een circa 35 hectare groot natuurgebied aangelegd ter hoogte van Hoek van Holland en ’s-Gravenzande. Daarnaast wordt de kust van Hoek van Holland tot aan de haven van Scheveningen versterkt door de aanleg van extra duinen en breder strand.

Duinen
Ter hoogte van Hoek van Holland en ’s-Gravenzande komt op het huidige strand een rij duinen. Tussen de nieuwe en de huidige duinen ontstaat een duinvallei. Deze ‘vochtige duinvallei’ komt in natte perioden onder water te staan en valt in droge perioden droog en is een aangenaam leefgebied voor verschillende waardevolle dier- en plantensoorten.

Nieuw strandpaviljoen
Na de aanleg van het natuurgebied, kan er op het nieuwe strand weer een strandpaviljoen komen. De vergunning voor het strandpaviljoen komt te zijner tijd te koop.
Provincie:
Tag(s):