dinsdag, 19. februari 2008 - 20:25

Eeuwige grafrust in Hoogeveen

Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen willen met respect voor ieders overtuiging en cultuur alle mogelijkheden bieden om in de gemeente grafrust te vinden. Dat is de essentie van een voorstel waarin de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw begraafplaatsenbeleid vast te stellen.

“De aanleiding voor nieuw begraafplaatsenbeleid is de steeds hogere kosten voor de gemeente als we doorgaan zoals we nu doen,� zegt wethouder Betty Poutsma. De gemeenteraad heeft vorig jaar opdracht gegeven aan het college om alle onderdelen met betrekking tot begraven en cremeren te onderzoeken en de raad nieuwe beleidskeuzes voor te leggen. “Het gaat niet alleen om geld, maar om een brede afweging. Die hebben we inmiddels gemaakt na een breed gesprek in de samenleving.�

Het college van B&W houdt naar aanleiding van die gesprekken vooral vast aan drie uitgangspunten. Betty Poutsma: “Zorgvuldigheid en respect voor elkaars overtuiging staat voorop. Daarnaast is grafzorg een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en bewoner. En verder vinden we het belangrijk dat elke kern een eigen begraafplaats houdt.�

“Essentieel is dat alle inwoners in de gelegenheid zijn hun eigen keuzes te maken met betrekking tot begraven. Dus ook eeuwige grafrust is mogelijk. De gemeente faciliteert de grafrust tot 20 jaar. Daarna laten we de zorg daarvoor bij rechthebbenden. We regelen dat uit respect voor ieders overtuiging dus niet zelf. Het is hun verantwoordelijkheid of en voor hoe lang die grafrust in stand wordt gehouden. De gemeente gaat nabestaanden actief wijzen op het eindigen van de termijn, daar zullen we zeer zorgvuldig in zijn,� aldus Poutsma.
Provincie:
Tag(s):