maandag, 25. augustus 2008 - 17:00

Eigen onderzoek Nederland naar dood cameraman in Georgië

Den Haag

Nederland stelt een missie in die onderzoek zal doen naar de omstandigheden waaronder cameraman Stan Storimans in Georgië om het leven is gekomen. Dat heeft minister Verhagen maandagmiddag bekend gemaakt. De Georgische autoriteiten hebben toegezegd dat ze de onderzoeksmissie zullen faciliteren.

“Omdat onze verzoeken aan de Georgische en de Russische autoriteiten tot dusver onvoldoende informatie hebben opgeleverd, zullen we zelf een team afvaardigen dat op korte termijn ter plaatse feitenonderzoek kan uitvoeren,� zo verklaarde Verhagen (Buitenlandse Zaken).

De onderzoeksmissie zal worden geleid door oud-ambassadeur Jacobovits de Szeged. Zijn plaatsvervanger is voormalig commandant van de Koninklijke Marechaussee Beuving. Daarnaast worden voor zover nodig andere deskundigen in de missie opgenomen.

Storimans werd dodelijk getroffen toen hij op 12 augustus voor RTL Nieuws in de stad Gori verslag deed van de vijandelijkheden tussen Rusland en Georgië.

“De crisis tussen Georgië en Rusland is nog niet ten einde, en het geweld heeft diepe wonden geslagen,� aldus Verhagen. “In die omstandigheden zal het niet eenvoudig zijn objectief feitenmateriaal te vergaren, maar ik wil niets nalaten wat meer informatie zou kunnen opleveren.�
Provincie:
Tag(s):