woensdag, 5. november 2008 - 11:20

Einde werken zeeweringen 2008

Zeeland

Projectbureau Zeeweringen is voor 2008 klaar met de uitvoering van de werken aan de dijken. De 10 trajecten die voor dit jaar op de planning stonden zijn tijdig afgerond. Vanaf 1 oktober waren de dijken al dicht. Om veiligheidsredenen mag na deze datum waarop het stormseizoen begint niet meer aan de dijk zelf gewerkt worden. Bij zwaar weer zouden beschadigingen kunnen optreden.

Op een aantal locaties werden nog wel afrondende werkzaamheden verricht, zoals het asfalteren van onderhoudpaden. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dijken.

Projectbureau Zeeweringen versterkt de Zeeuwse dijken. De steenbekleding van veel dijken langs de Oosterschelde en de Westerschelde is niet sterk genoeg. Bij een zogenaamde superstorm kunnen stenen of beton losslaan. De versterking is nodig om Zeeland te beschermen tegen overstromingen.

Het projectbureau bestaat sinds 1997 en is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en de twee Zeeuwse waterschappen. In 2015 moet het bureau in totaal 325 kilometer dijk hebben versterkt. Op dit moment is daarvan ruim 150 kilometer afgerond.
Provincie:
Tag(s):