donderdag, 6. november 2008 - 20:11

Eindejaarsuitkering voor inwoners met laag inkomen

Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om alle inwoners met een inkomen tot 120% van het sociale minimum een éénmalige uitkering van € 50,- te verstrekken. Als maatstaf geldt het inkomen dat men op 1 november 2008 had. Naar spaargeld of een eigen huis wordt niet gekeken.

De regeling geldt alleen voor mensen die zelfstandig een huishouding voeren. Daaronder vallen ook kamerbewoners. Deze regeling geldt niet voor kinderen die nog bij hun ouders inwonen en ook niet voor bewoners van een verzorgings- of verpleegtehuis. Deze bewoners voeren namelijk niet zelfstandig een huishouden.

Van een aantal inwoners is het inkomen al bij de gemeente bekend. Het gaat om inwoners die dit jaar kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen hebben gekregen of die een uitkering van de gemeente ontvangen. Zij hoeven de éénmalige uitkering niet aan te vragen, maar ontvangen het bedrag van € 50,- in december automatisch op hun rekening.

Inwoners die geen kwijtschelding hebben gekregen en die geen uitkering van de gemeente ontvangen kunnen bij de afdeling Sociale Zaken een eenvoudig aanvraagformulier voor de uitkering ophalen. Zij kunnen ook telefonisch contact opnemen om te vragen of het formulier kan worden toegestuurd. Het adres van de afdeling Sociale Zaken is het werkplein Oost Achterhoek, Burgemeester Bosmastraat 7 in Winterswijk, telefoon 0543 – 545 545.

De aanvragen kunnen tot 1 januari 2009 worden ingediend.

Bij het bepalen of iemand in aanmerking komt voor de eenmalige uitkering, gelden de onderstaande inkomensgrenzen:

Alleenstaanden van:
21 jaar
€ 805,28
netto per maand excl. v.t. (Vakantietoeslag)

22 jaar
€ 881,69
netto per maand excl. v.t.

23 tot 65 jaar
€ 1.020,43
netto per maand excl. v.t.

65 jaar en ouder
€ 1.116,19
netto per maand excl. v.t.

Alleenstaande ouders
€ 1.311,98
netto per maand excl. v.t.

Alleenstaande ouders 65 jaar of ouder
€ 1.376,65
netto per maand excl. v.t.

Gehuwden of samenwonenden
€ 1.457,75
netto per maand excl. v.t.

Beiden of één van beiden 65 jaar of ouder
€ 1.531,42
netto per maand excl. v.t.
Provincie:
Tag(s):