dinsdag, 29. januari 2008 - 9:09

Eindelijk duidelijkheid over normen versieringsmaterialen

Groningen

Lange tijd waren er in Nederland geen specifieke normen voor de brandveiligheid van versieringsmaterialen. Soms werden normen voor bouwmaterialen toegepast, zoals NEN 6065. De NTA 8007 maakt aan de onduidelijkheid een einde.

De NTA 8007 Brandgedrag Versieringsmaterialen is een initiatief van Heijting Holland bv en Instore outfitters, in samenwerking met het ministerie van BZK. In de projectgroep die de NTA heeft opgesteld, zitten Koninklijk Horeca Nederland, het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, het Landelijk Netwerk Brandpreventie, Stybenex, de VWA en Efectis.

De NTA geldt voor alle niet-woongebouwen en is zo veel mogelijk gebaseerd op bestaande internationale testmethodieken. De NTA omschrijft drie klassen van versieringsmaterialen, die leveranciers zichtbaar kunnen maken op hun producten. Daarnaast geeft hij aan voor welke ruimten en bij welk gebruik het versieringsmateriaal toepasbaar is.

De NTA verbetert de positie van ondernemers aanmerkelijk. De bouwverordening stelt geen specifieke eisen aan versieringsmateriaal. De NTA geeft een gedifferentieerd eisenniveau, afhankelijk van de drukte in een pand. Alleen in gebouwen met een hoge bezettingsgraad (discotheken, bar/dancings) en in vluchtroutes gelden de zwaarste eisen. De NTA neemt ook plaatselijke verschillen weg.
Provincie:
Tag(s):