vrijdag, 21. november 2008 - 15:26

Eindhoven wil pilot met eigen wietkwekerij

Almere

De voorzitter van de VNG, Annemarie Jorritsma, heeft aan het slot van de bestuurlijke top over het drugsbeleid, de zogenaamde 'wiettop', in het gemeentehuis in Almere een slotverklaring afgelegd waarin wordt voorgesteld om in een pilot in Eindhoven zelf een wietkwekerij te beginnen voor de aanlevering van softdrugs aan de coffeeshops in de stad.

‘Tijdens de bestuurlijke top hebben wij geconstateerd dat de aanwezige burgemeesters eensgezind zijn in hun oordeel over het huidige en toekomstige beleid ten aanzien van de coffeeshops. Daarbij gaat het zowel om de voordeur als ook om de achterdeur. De gezamenlijke burgemeesters zijn tot de volgende conclusies gekomen: We blijven stevig inzetten op ontmoedigingsbeleid. Een absoluut verbod op softdrugs is geen oplossing voor het probleem. De burgemeesters willen reguleren en controleren. De openbare orde en de volksgezondheid zijn hier bij gebaat’.

‘Ten aanzien van de voordeur bepleiten we aanpassing van het beleid door middel van een gereguleerde toegang voor de gemeenten die gelet op hun lokale situatie - ongewenst drugstoerisme - hieraan behoefte hebben, aldus Jorritsma.

Het is volgens de gemeenten noodzakelijk over te gaan tot regulering en beheersing van de achterdeur oftewel de productie en handel. Daarom stellen de gemeenten voor om te beginnen met een georganiseerde en gemonitorde pilot in de gemeente Eindhoven.

Op die manier denken de gemeenten de criminaliteit die daar wordt aangetroffen aan te pakken: een stevige aanpak door het OM, politie en gemeenten van georganiseerde criminaliteit aan wiethandel verbonden. Gemeenten krijgen assistentie indien dat in de lokale situatie noodzakelijk is.

Ten behoeve van de adequate aanpak van de criminaliteit bepleiten de gemeenten onderzoek door het landelijk parket naar de aard en omvang van de criminaliteit die samenhangt met de handel en productie en de verkoop van wiet.

De burgemeesters zijn het erover eens dat de softdrugsproblematiek Europese afstemming vraagt en roepen het kabinet op te komen tot een houdbaar congruent Europees softdrugsbeleid. Zolang dat nog niet tot succes heeft geleid is extra aandacht voor problemen in aantal grensgemeenten op zijn plaats.

De burgemeesters roepen de VNG op om nog voor de kerst met het kabinet te spreken over de uitkomsten van deze top.
Provincie:
Tag(s):