dinsdag, 1. juli 2008 - 20:09

Eindrapport Compensatie Hortusbuurt

Groningen

Op woensdag 2 juli presenteert de gemeentelijke Ombudsman mevrouw Willy Kol het eindrapport Compensatie Hortusbuurt: ‘Van schaduw naar wat zonnestralen’. De aanbieding van het rapport vindt plaats aan wethouder Frank de Vries van Ruimtelijke Ordening, gemeenteraadslid de heer Hans Paul Klijnsma en vertegenwoordigers van de Bewonersorganisatie Hortusbuurt en het Comité Schaduw over de Hortusbuurt.

De gemeenteraad en het college van B&W hebben de Ombudsman verzocht een onderzoek in te stellen naar de hoogte en vorm van een compensatie voor geleden schade aan de Bewonersorganisatie Hortusbuurt en het Comité Schaduw over de Hortusbuurt. Dit naar aanleiding van het in november 2007 uitgebrachte rapport van het bureau Intraval waarin de conclusies van het onderzoek naar de gang van zaken rondom de bouwplannen van de Rijksuniversiteit in de Hortusbuurt zijn weergegeven.

Na een intensief proces, waar beide partijen hun inbreng hebben gehad, ligt er nu een voorstel voor vergoeding van materiële en immateriële schade. Het onderzoek van de Ombudsman biedt voldoende basis om tot vaststelling van de compensatie over te gaan.
Provincie:
Tag(s):