zaterdag, 26. april 2008 - 10:11

Elektronisch patiënten-dossier stap dichterbij

Den Haag

Om het landelijke Elektronisch patiënten-dossier (EPD) wettelijk te verankeren heeft de ministerraad op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vrijdag 25 april ingestemd met de wijziging van de wet gebruik burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag bekengemaakt.

Door het vaststellen van de randvoorwaarden heeft het kabinet een belangrijke stap gezet naar de invoering van het EPD. Het landelijke EPD zorgt voor betrouwbare, veilige en zorgvuldige informatie-uitwisseling in de zorg.

Dat is belangrijk omdat er nu veel mensen ziek worden (en soms zelfs sterven) door medicatiefouten. Dat leidt zelfs tot naar schatting 19.000 vermijdbare opnames in ziekenhuizen. Ook hoeven patiënten, als er een landelijk elektronisch dossier is, niet meer telkens hun verhaal te herhalen.

Dat scheelt behalve fouten ook veel ergernis, ongemak en onnodig dubbel onderzoek. Met dit EPD wil het kabinet de kwaliteit van de zorg dus verbeteren en de doelmatigheid van de zorg vergroten.

Door deze wetswijziging worden de randvoorwaarden voor veilig en betrouwbaar gebruik van het landelijke EPD vastgelegd. Zo staat straks in de wet hoe moet worden omgegaan met de beschikbaarheid van relevante gegevens en zijn de normen en standaarden voor de bescherming van de privacy bij de elektronische uitwisseling vastgelegd.

Het landelijke EPD stelt zorgverleners die een behandelrelatie met een patiënt hebben 24 uur per dag in staat om relevante medische gegevens van patiënten waar nodig elektronisch, efficiënt en betrouwbaar met elkaar uit te wisselen. Belangrijk daarbij is het tijdig en op eenduidige wijze beschikken over medische gegevens van patiënten.

Met de wet worden zorgaanbieders verplicht zich aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP), het cruciale en onmisbare knooppunt voor alle elektronische gegevensuitwisseling voor het EPD.

Het LSP bevat onder meer de landelijke verwijsindex, die een overzicht geeft welke zorgaanbieder over patiëntgegevens beschikt en een behandelrelatie met de patiënt heeft. Via dit LSP kunnen de medische gegevens door de ene zorgaanbieder bij de andere worden opgevraagd, maar alleen door beroepsbeoefenaren - zoals bepaald in de wet BIG - met een behandelrelatie. Uiteraard krijgt de patiënt zelf ook inzage in zijn gegevens.

Om misbruik van medische gegevens te voorkomen, is bij de wetswijziging nadrukkelijk aandacht besteed aan de bescherming van de privacy. Daarom zijn in de wet ook sancties opgenomen, ingeval de gegevens misbruikt worden.
Provincie:
Tag(s):