vrijdag, 24. oktober 2008 - 20:53

Elf ideeën voor invulling oude bibliotheek

Hoogeveen

De oproep van de gemeente Hoogeveen aan professionele partijen om ideeën in te leveren voor de invulling van de oude bibliotheek aan de Bentinckslaan in Hoogeveen heeft vijftien reacties opgeleverd. Elf partijen zijn geselecteerd om hun idee verder uit te werken.

De bibliotheek op de hoek van de Notaris Mulderstraat en de Bentinckslaan komt vrij zodra de nieuwbouw aan de Willemskade gereed is. Dat is naar verwachting volgend voorjaar. Het pand wordt dan verkocht aan de partij, die het aantrekkelijkste plan voor het gebouw maakt.

De gemeente wil het markante gebouw behouden, maar stelt wel voorwaarden aan het toekomstige gebruik. Gedacht wordt aan een woonbestemming, bijvoorbeeld gecombineerd met een vorm van zorg. Winkels en kantoren worden niet als de meest geschikte functies gezien, omdat de winkels in het centrum horen en kantoren bij voorkeur in het stationsgebied. En parkeren moet op eigen terrein gebeuren.

De elf partijen wordt gevraagd hun idee verder uit te werken en in te dienen samen met een bod op het pand. Daarna bepaalt het college aan wie de voormalige bibliotheek wordt gegund.
Provincie:
Tag(s):