vrijdag, 21. maart 2008 - 10:14

Elf maanden jeugddetentie voor doodslag op scholier

Amsterdam

De rechtbank Amsterdam heeft de 14-jarige H.P. wegens doodslag veroordeeld tot 11 maanden jeugddetentie en een voorwaardelijke maatregel tot plaatsing in een jeugdinrichting met een proeftijd van twee jaar. De verdachte moet zich onder begeleiding van Bureau Jeugdzorg en onder ambulante dagbehandeling laten stellen.

De rechtbank acht bewezen dat verdachte op 11 oktober 2007 zijn klasgenoot opzettelijk van het leven heeft beroofd, door met een vlindermes in de hals, de zij, de onderbuik en de rug van het slachtoffer te steken.

De rechtbank acht aannemelijk dat verdachte gedurende de laatste drie weken in zijn nieuwe klas op het TeC West is gepest, o.a. door het latere slachtoffer. Verder is vast komen te staan dat verdachte op maandag 8 oktober 2007 door een andere jongen een brandende sigaret in zijn gezicht gedrukt heeft gekregen.

Op 11 oktober hadden verdachte en het latere slachtoffer ruzie tijdens de wiskundeles, waarbij zij elkaar over en weer hebben geslagen. Na de les is verdachte door het slachtoffer opgewacht. Verdachte wilde een einde maken aan de pesterijen en vernederingen en wilde daarom het mes aan de jongens laten zien, waarna het steekincident heeft plaatsgevonden. Het is echter niet aannemelijk geworden dat er sprake is geweest van een noodweersituatie. Het beroep op noodweerexces kan daarom ook niet slagen. De verdachte had de confrontatie op diverse momenten kunnen vermijden of zich hieraan kunnen onttrekken.
Provincie:
Tag(s):